PUŁAWY: DZIEŃ PATRONA W „CZARTORYCHU”

W środę 29 listopada I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach świętowało „Dzień Patrona”. Uroczystości połączone były ze ślubowaniem klas pierwszych oraz obchodami jubileuszu 50- lecia otwarcia budynku Internatu przy liceum. W tym wyjątkowym dniu udział wzięły również klasy siódme wraz z wychowawcami Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”.

O godz. 9.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej Ksiądz Kanonik Piotr Trela odprawił Mszę Świętą w intencji rodu Czartoryskich, młodzieży klas pierwszych, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Po Mszy uroczystości przeniosły się przed budynek szkoły, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Patrona, a następnie pod internat, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz 50-lecia budynku, który przez uczniów, nie bez powodu, zwany jest drugim domem. Dalsza część obchodów odbywała się na sali gimnastycznej gdzie nastąpiło przekazanie Pocztu Sztandarowego młodzieży klas pierwszych oraz uroczyste ślubowanie młodzieży klas pierwszych liceum. Przejęte pierwszaki przyrzekały wzorowo wypełniać obowiązki ucznia szkoły, dobrego Polaka oraz godnego reprezentowania szkolnej społeczności.

Dyrektor I LO i SP „Klasyk” Beata Trzcińska-Staszczyk zwróciła się do uczniów z życzeniami, by jak najlepiej i jak najpełniej mogli realizować się i w szkole i w życiu. Powitała również przybyłych w tym roku gości – Księżnę dr Barbarę Czartoryską, Księcia Kazimierza Czartoryskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Szulowskiego – Posła na Sejm RP, reprezentującą Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego – Marię Kłopotowską, Jakuba Kuleszę – Posła na Sejm RP, Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy, Małgorzatę Noskowską – Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Bożenę Kuryłowicz – Dyrektora Pionu Personalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Honoratę Mielniczenko – Dyrektora Muzeum Czartoryskich w Puławach, Księdza Kanonika Dziekana Piotra Trelę, Barbarę Sypiańską – absolwentkę naszego liceum, przewodniczącą Komitetu Zjazdowego Szkoły, Dariusza Tuszyńskiego – Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej, Zbigniewa Kiełba – Radnego Powiatu Puławskiego, Aleksandra Chromińskiego – Dyrektora I LO w latach 1966-1990, Ignacego Czeżyka – Dyrektora I LO w latach 1992-1996, Irenę Kuszyk – Kierownika Internatu w latach 1984-2004, Elżbietę Cegłowską – wieloletniego nauczyciela.

Beata Trzcińska-Staszczyk przypominając o zaszczytnym obowiązku ucznia reprezentującego „Czartorych” przypomniała słowa patrona – Adama Jerzego Czartoryskiego: „Pierwszy obowiązek, główna mądrość narodu jest pracować nad sobą, poznać swe siły i zasoby, zaufać rzeczywistym, przygotować brakujące – doczekać sposobnej pory i umieć ją chwycić”.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona to także uroczyste otwarcie nowoczesnej siłowni szkolnej. Nie obyłoby się to bez wsparcia Grupy Azoty Puławy i absolwentom szkoły. Grupa Azoty Puławy uhonorowana została medalem „Przyjaciel Szkoły”.

Na koniec głos zabrała Księżna Barbara Czartoryska podkreślając, iż zawsze z wielką radością przyjeżdża do Puław, miejsca wyjątkowego i w Polsce i na świecie.

Tekst: „czart”, fot. Marcin Mizera