SIEDLECKA CZY BYTNIEWSKI? KTO BURMISTRZEM W DĘBLINIE?

W Dęblinie do walki o fotel burmistrza stanęło czterech kandydatów, w tym dwóch wywodzących się z jednego obozu politycznego. Mimo iż prawniczka Beata Siedlecka pokonała swego najgroźniejszego rywala – historyka Dariusza Bytniewskiego (na zdjęciu powyżej. Żródło: facebook) o ponad 1 tys. głosów, musi dojść do dogrywki.

Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka. (fot. Marcin Mizera)
Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka. (fot. Marcin Mizera)

Na obecnie urzędującą burmistrz postawiło 2833 mieszkańców (40,23 proc). Jej konkurenci otrzymali kolejno: Dariusz Bytniewski 1779 głosów (25,26), Stanisław Włodarczyk 1305, natomiast Kopeć 1125. Co ciekawe – Dariusz Bytniewski i Stanisław Włodarczyk to samorządowcy, którzy w poprzednich wyborach startowali z tego samego komitetu – KWW Razem dla Dęblina i obaj zasiadają do tej chwili w Radzie Powiatu Ryckiego. Włodarczyk jest wicestarostą, a Bytniewski – wiceprzewodniczącym rady. Ugrupowanie to miało też zdecydowaną większość w Radzie Miasta Dęblin i bez przerwy toczyło boje z burmistrz Siedlecką. W ocenie mieszkańców układ ten był niezwykle szkodliwy dla Dęblina, gdyż hamował wiele cennych inicjatyw i inwestycji. Dlatego w wyborach 21 października dęblinianie zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko radnym klubu „Razem dla Dęblina” i dosłownie wymietli ich z rady miasta.

W tej kadencji zabraknie więc długoletnich radnych, w tym Andrzeja Banasia czy Henryka Wiejaka. Ich miejsce zajęli przedstawiciele ugrupowania Beaty Siedleckiej czyli Komitetu „Dęblin na Plus”. W ten sposób mieszkańcy pokazali, że chcą aby burmistrz i rada stanowili jedność przy podejmowaniu kluczowych decyzji, a nie toczyli jałowe spory. Problem w tym, że Beata Siedlecka nie zdobyła w i turze wystarczającej liczby głosów. Teraz musi walczyć z Romanem Bytniewskim, który co prawda wystartował ze swojego komitetu, ale wywodzi się z KWW „Razem dla Dęblina”, czyli ugrupowania kojarzonego ze „starą” władzą, w tym dawnymi burmistrzami Dariuszem Wojdatem i Stanisławem Włodarczykiem. Zresztą ten ostatni, który teraz zajął trzecie miejsce, oficjalnie przekazał Bytniewskiemu swoje głosy. Jak w tej sytuacji zachowają się dęblinianie? Czy konsekwentnie będą głosować na nową ekipę, czy zdecydują się na „powrót do przeszłości” i ludzi, którzy już w Dęblinie piastowali niegdyś najwyższe stanowiska. Czy chcą dobrej współpracy pomiędzy radą a burmistrzem, czy tez znów będą mieć radę z innego ugrupowania a burmistrza z innego, czego skutki bywają fatalne? Wszystko w rękach wyborców. Mają jeszcze kilka dni na podjęcie słusznej decyzji.

Rada Miasta Dęblin

1. Ewa Przerwa, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 127 głosów
2. Maciej Krygrowski, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 168 głosów
3. Leopold Świetliński, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 285 głosów
4. Jarosław Wojtyś, KWW Romana Dariusza Bytniewskiego – 258 głosów
5. Robert Pasek, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 169 głosów
6. Maciej Jakubik, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 248 głosów
7. Mieczysław Grobel, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 382 głosy
8. Patrycja Wojewoda, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 179 głosów
9. Andrzej Kurowski, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 150 głosów
10. Urszula Czarnecka, KWW Wspólna Sprawa – 188 głosów
11. Waldemar Chochowski, KWW Włodarczyk – 198 głosów
12. Artur Marzysz, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 188 głosów
13. Maria Cydejko, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 143 głosy
14. Leszek Grzyb, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 190 głosów
15. Papis Edyta, KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej – 113 głosów