RYKI: WOJEWODA WZYWA, PROKURATOR BADA, SEKRETARZA WCIĄŻ BRAK

W dniu 1 lutego br. burmistrz Ryk Jarosław Żaczek pisemnie poinformował wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka (obaj na zdjęciu powyżej), że dokładnie 14 lutego zatrudni w ryckim ratuszu sekretarza gminy. To jedno z kluczowych stanowisk, bez którego urząd nie może prawidłowo funkcjonować. Mało tego – obowiązek zatrudnienia sekretarza wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Kto tego unika dłużej niż przez trzy miesiące, łamie prawo i podlega sankcjom. Mimo, iż wojewoda pięciokrotnie występował do burmistrza o wyjaśnienie tej bulwersującej kwestii, ten do dnia dzisiejszego sekretarza nie zatrudnił. Postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało właśnie przeniesione z Ryk do Łukowa.

Chodzi o to, aby uniknąć podejrzeń o próby wpływania na śledczych. Nie chcemy też, aby ktoś zarzucał możliwość istnienia powiązań pomiędzy rycką prokuraturą a urzędem miejskim w Rykach. Stąd decyzja o przekazaniu sprawy do Łukowa – poinformowano nas w łukowskiej prokuraturze.

Całą tą sytuacją zdegustowani są pracownicy nadzoru wojewody.

Faktycznie, pięciokrotnie występowaliśmy do burmistrza Ryk z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie zatrudnienia sekretarza gminy. W ostatnim piśmie z dnia 1 lutego 2017 r. poinformował organ nadzoru, iż zatrudnienie sekretarza gminy nastąpi z dniem 14 lutego 2017 r. – podkreśla Radosław Brzózka – rzecznik wojewody lubelskiego.

Czy ostatecznie Marzena Jędrych – kierownik Wydz. Gospodarki Komunalnej ryckiego ratusza obejmie funkcję sekretarza?

Jak udało się nam ustalić, funkcję sekretarza gminy miała objąć Marzena Jędrych – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego UM Ryki. I choć burmistrz zapewnił wojewodę o tym, że zatrudni sekretarza, niczego takiego nie zrobił.

Organ nadzoru nie zawiadamiał jednak w tej sprawie prokuratury z uwagi na posiadane informacje o prowadzonym już w tej sprawie odrębnym postępowaniu w Prokuraturze Rejonowej w Łukowie – dodaje Brzózka
O tym, że burmistrz uchyla się od zatrudnienia sekretarza, publicznie podkreślając, że urząd dobrze bez niego funkcjonuje, powiadomił prokuraturę radny miejski Michał Miłosz. Przypomnijmy – prawne konsekwencje uporu burmistrza mogą być dla niego przykre w skutkach. Art. 231 kodeksu karnego zabrania funkcjonariuszowi publicznemu niewypełniania obowiązków. Dodatkowo przepisy o nadzorze wojewody nad samorządem stanowią, że w razie powtarzających się naruszeń przepisów przez organ wykonawczy, mimo wezwania do zaprzestania tych naruszeń, wojewoda może doprowadzić od odwołania tego organu. Oznacza to, że jeśli burmistrz dalej będzie się uchylał od zatrudnienia kompetentnej osoby na tym stanowisku, może nawet zostać zdjęty z urzędu. Będziemy wracać do tego tematu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Komentarz

  • Robert

    Maj 4, 2017

    Niedopełnienie obowiązków musi być celowe żeby można było mówić o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk, no chyba że szkoda finansowa jest bardzo wysoka ale w tym wypadku ta przesłanka nie zachodzi.

Dodaj komentarz