PUŁAWY: PRZEDSIĘBIORCA CHCE SIĘ ROZWIJAĆ. PREZYDENT BLOKUJE?

Puławski przedsiębiorca Marek Pikul od dawna walczy o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę należącego do niego hotelu. – Składam stosowane pisma, byłem również na sesji Rady Miasta, gdzie przedstawiłem korzyści dla miasta, które przyniosłaby rozbudowa hotelu – mówi.

Po wystąpieniu przedsiębiorcy na forum rady miasta, jego firmę nawiedziły… 4 kontrole. – Spowodowały je zastrzeżenia i uwagi prezydenta Puław Janusza Grobla co do moich dotychczasowych inwestycji skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach. W wyniku kontroli nie wszczęto jednak żadnego postępowania jako że budynki i budowle zostały wykonane zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, odebrane i przekazane do użytkowania bez zastrzeżeń przez P.I.N.B, a także przez inne właściwe służby. Oznacza to, że uwagi Pana prezydenta zostały całkowicie wyjaśnione – twierdzi właściciel hotelu.

Niedawno temat ponownie rozpatrzyła Komisja Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego. Większość członków komisji była za poparciem prośby puławskiego przedsiębiorcy. Wniosek został skierowany do prezydenta Janusza Grobla.

Niestety, śmiem wątpić, żeby Pan prezydent, pomimo, że wszystkie jego zastrzeżenia, co do rozbudowy hotelu zostały wyjaśnione zechciał spojrzeć na ten temat łaskawszym okiem. Hasło Puław brzmi „Miasto przyjazne ludziom”, dlaczego zatem blokuje się rozwój przedsiębiorcy, który chce stworzyć więcej miejsc pracy i płacić większe podatki?– pyta Marek Pikul.

Urzędnicy Ratusza tłumaczą, że zgoda na rozbudowę hotelu nie może zostać wydana ze względu na brak zbilansowania parkingów samochodowych oraz zbyt wysoką wnioskowaną intensywność zabudowy.

Wizualizacja wyglądu Hotelu Pikul po przebudowie.
                                                        Wizualizacja wyglądu Hotelu Pikul po przebudowie.

Marek Pikul wyjaśnia jednak, że jego zdaniem takich przeszkód nie ma. – Hotel posiada 28 pokoi 2 osobowych i posiada wystarczającą ilość miejsc parkingowych. Rozbudowa hotelu przewiduje dalsze 28 pokoi 2 osobowych co wymaga nowych miejsc parkingowych. Rozbudowa podyktowana jest zapewnieniem miejsc hotelowych dla zorganizowanych grup sportowych podróżujących z reguły autokarami. Hotel po rozbudowie może przyjąć gości nawet 2-óch autokarów jednocześnie. Parking dla tych autokarów zabezpieczony jest na ogrodzonej i dozorowanej działce stanowiącej moją własność w odległości o koło 100 m od hotelu. Na tej działce jest łącznie 35 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla 2-óch autokarów jednocześnie. Ponadto na mojej działce hotelowej przed wejściem obecnie jest praktycznie 10 miejsc parkingowych. Także na działce przyległej do hotelowej od strony wschodniej jest parking na ok. 20 miejsc wykorzystywanych dla potrzeb hotelu na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta, który wybudowałem i budowle przekazałem na majątek Miasta, łącznie jest tu około 30 miejsc parkingowych, nie licząc parkingów ogólnodostępnych – mówi.

Zdaniem przedsiębiorcy argument mówiący o „zbyt wysokiej intensywności zabudowy” również jest nietrafiony. Przeszkodą dla zmiany studium i planu zagospodarowania jest podwyższenie budynku o 3 kondygnacje, do 20 m wysokości z których ostatnia stanowić będzie mini SPA dla gości hotelu i – jak podkreśla właściciel hotelu – nie będzie generować potrzeby dodatkowych miejsc parkingowych ponieważ dotyczyć będzie strefy gości hotelowych a tylko 2 kondygnacje dotyczyć będą pokoi hotelowych. Marek Pikul mówi, że w trakcie poprzedniej zmiany studium i planu budowy hali, Prezydent Janusz Grobel obiecał dokonania dalszej zmiany planu dla rozbudowy hotelu, lecz tego nie wykonał.

Marek Pikul uważa, że rozbudowa hotelu przyniesie duże korzyści dla miasta. – Hotel znajduje się najbliżej powstającej Hali Sportowo-Widowiskowej i może stanowić dla niej niezbędną bazę noclegową. Oprócz tego, do budżetu miasta wpłyną wyższe podatki. W tej chwili płacę ok. 40 tys zł za 1 rok a będę płacił ok. 80 tys. zł czyli 100 % więcej na rok. Stworzymy również nowe miejsca pracy. Proszę jedynie o zgodę na tym, abym mógł się rozwijać – argumentuje i apeluje przedsiębiorca.

Marek Pikul zwrócił się o pomoc do Rady Miasta Puławy. Przewodnicząca Bożena Krygier powiedział, że nie ma nic przeciwko rozbudowie hotelu i wyraziła chęć pomocy w przygotowaniu stosownej uchwały, która może zostać rozpatrzona już na najbliższej sesji rady miasta w czwartek 27 września. Wniosek przedsiębiorcy popiera większość radnych z klubu PiS. Do sprawy powrócimy.

Tekst: Marcin Mizera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz