OŚWIADCZENIE WS. PLANOWANYCH ZMIAN ORGANIZACYJNYCH W OBSZARZE HANDLU I AUDYTU W GRUPIE AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

W nawiązaniu do publikacji prasowych informujemy, że Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY S.A. zgłosił szereg uwag do przekazanego przez Zarząd Grupy Azoty S.A. projektu zmian w obszarach handlu i audytu. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie na poziomie całej Grupy Azoty. Tym samym Zarząd puławskiej Spółki liczy na nowe otwarcie w dyskusji o koordynacji funkcji handlowych w Grupie.

Po wypracowaniu ewentualnych propozycji zmian organizacyjnych w naszej Spółce projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym z partnerami społecznymi oraz z Radą Pracowników – w myśl art. 13 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz art. 14 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.