„OGNIOWA NOC BIBLIOTEK” W DĘBLINIE

Organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, zawsze ma swoje hasło a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

W dniach 8-15 maja 2017 r. odbywa się już XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie, jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek w tym roku brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Autorem hasła jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Inicjatorzy tych obchodów chcą,  by  Biblioteka postrzegana była przez ludzi, jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczywiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie, ·„Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się, bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać  i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać
z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie już po raz kolejny bierze udział w Tygodniu Bibliotek. W roku 2012 pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” placówka zorganizowała Kulinarną Noc Bibliotek -„Dobra strawa książki oprawa”. Uczestnicy mieli możliwość degustacji ciast i innych potraw, mogli wymieniać swoje doświadczenia kulinarne, obejrzeć wystawę „smacznych książek” oraz wybrać potrawę nocy.

„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”, to hasło Tygodnia Bibliotek w roku 2013. Z tej okazji w ramach Nocy Bibliotek odbyło się „Wieczorne spotkanie z historią Dęblina”. Gośćmi specjalnymi była lokalna poetka Jolanta Karaś i pani Grażyna Szczepańska, współtwórczyni „Kuchni regionalnej Dęblina i okolic” oraz radny rady miasta Dęblin Krzysztof Karbowski, który opowiadał anegdoty z życia mieszkańców naszego miasta.

W 2015r. w placówce MBP miała miejsce uroczystość  zorganizowana  z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, które przebiegało pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”. Uroczystość była okazją do podsumowania wszystkich akcji przygotowanych przez placówkę w ramach tej imprezy min. konkursu plastycznego pt. „Moja Biblioteka” i Gry Miejskiej „Przyszłość dla przeszłości” oraz nagrodzenia ich zwycięzców.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmiało „Biblioteka inspiruje”. Biblioteka tym razem postawiła na piękno i urodę zapraszając na Noc Bibliotek przedstawicielki zawodów: kosmetyczki, masażystki, fryzjerki oraz reprezentantki firm Avon i Forewer.

Obchody Tygodnia Bibliotek każdego roku organizowane były nie tylko w bibliotece głównej, ale również towarzyszyły im imprezy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a przeprowadzane były w jej filiach: Filii Wiślana, Filii Rycice i Filii Masów.

Tegoroczna edycja nosi hasło „Biblioteka. Oczywiście!” w jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotował „Ogniową Noc Bibliotek”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz