KONSERWATOR ZDECYDOWAŁ. CZY TO KONIEC SPORU O „DOM CHEMIKA”?

W czwartek 10 maja 2018 roku do Urzędu Miasta Puławy wpłynęła decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach (…) do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
 
W decyzji Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków orzeka:
nie wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach (…)
Poniżej prezentujemy dwa fragmenty uzasadnienia decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Samo wydanie powyższej decyzji nie oznacza jeszcze automatycznego wznowienia prac przy modernizacji Domu Chemika. Decyzja stanie się prawomocna po upływie 14 dni od daty doręczenia, o ile strony nie wniosą odwołania od decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: https://www.pulawy.eu/