DĘBLIN: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 BĘDZIE JAK NOWA

W środę 25 kwietnia burmistrz Dęblina Beata Siedlecka wraz ze skarbnikiem miasta Agatą Zarębą podpisały pierwszą umowę na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”, polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
Umowa na wykonanie prac została podpisana z przedstawicielami firmy: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk ul. Centralna 43, 21-025 Niemce. Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PIKREM” Piotr Kańczugowski ul. Wyzwolenia 131, 20-368 Lublin. Red Alert Paweł Borzęcki ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin.

Zakres wykonanych robót objemie: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, docieplenie dachów i stropodachów, przebudowę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej, przebudowę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż klimatyzacji, montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.

Etap pierwszy polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 to wydatek rzędu 1 879 174,32 zł. Zakończenie robót budowlanych w SP nr 2 przewidywane jest na grudzień br.

Cały projekt o wartości ponad 12 mln zł obejmuje ponadto termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Urzędu Miasta i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

MD