DĘBLIN: JUBILEUSZ MZGK

W Dęblinie odbyły się uroczystości 50-lecia powstania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Z tej okazji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył, przyznawane przez prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 16 pracowników MZGK w Dęblinie, natomiast Srebrny Medal otrzymały 4 osoby. Na ręce prezes zakładu w Dęblinie wojewoda lubelski wręczył także dyplom uznania dla przedsiębiorstwa. Został przyznany za profesjonalizm w zarządzaniu, wieloletnią działalność na rzecz rozwoju miasta Dęblin, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności za jakość świadczonych usług, otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i podmiotami – będącą kluczem do sukcesów, a także za dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

– Chcę serdecznie pogratulować szczególnie wszystkim wyróżnionym. Te medale, Medale za Długoletnią Służbę, to jest wyraz uznania ze strony państwa polskiego za wkład w budowę dobra wspólnego. Każdy z nas ma udział w budowaniu Polski i umiejętność pracy, ale jednocześnie sumienność wykonywanej pracy jest niezwykle ważna dla przyszłości tego państwa. Serdecznie gratuluję obecnym pracownikom, ale i emerytom, wszystkich osiągnięć, jakie na przestrzeni tego półwiecza Państwo mieliście – mówił podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Odznaczeni przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce: Marek Bednarek odznaka II stopnia złota, Ewa Frącek odznaka I stopnia, Piotr Gajda odznaka I stopnia – srebrna, Marek Grudka Marek odznaka II stopnia – złota, Dariusz Gzubicki odznaka I stopnia – srebrna, Wiesław Paduch odznaka I stopnia-srebrna, Dariusz Szafranek odznaka I stopnia srebrna, Tomasz Szewczyk odznaka I stopnia srebrna, Norbert Tyszkiewicz odznaka I stopnia srebrna, Ryszard Włodarczyk odznaka I stopnia srebrna, Aneta Wojczuk odznaka I stopnia srebrna

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym odznaczeni zostali: Marek Bednarek, Barbara Filipek, Ewa Frącek, Wiesław Grzelak, Wiesław Jakubik, Marian Jędrys, Zbigniew Kamiński, Zbigniew Kozak, Waldemar Krupa, Sławomir Madejski, Grażyna Paczek, Wiesław Paduch, Józef Rodak, Zbigniew Walaszek, Ryszard Włodarczyk, Jacek Wolny

Medalem srebrnym odznaczeni zostali: Piotr Gajda, Dariusz Gzubicki, Anna Karaś, Dariusz Szafranek.Wojewoda nadal okolicznościowy dyplom uznania dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z okazji 50-lecia jego istnienia. Wyróżnienie przyznano za profesjonalizm w zarządzaniu wieloletnią działalność na rzecz rozwoju miasta Dęblin zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej w szczególności za jakość świadczonych usług otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i podmiotami będącymi kluczem do sukcesów a także za dbałość o ochronę środowiska naturalnego – dyplom odebrała Prezes MZGK Sp. z o.o. Alicja Zwierzchowska.

Tekst: uw, zdjęcia: Marcin Mizera


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz