„CZARTORYCH” KSZTAŁCI ŚWIETNYCH TŁUMACZY. KOLEJNY SUKCES I LO

17 – letnia Natalia Nieróbca – uczennica klasy 2d I LO w Puławach, została wyróżniona w konkursie Komisji Europejskiej „Juvenes Translatores”, czyli młodzi tłumacze. To już trzecie wyróżnienie dla tej szkoły. W 2015 roku wysoko ocenione zostały tłumaczenia należące do Joanny Zams i Adrianny Pawelec. Te przekłady przez przedstawicieli konkursu określone zostały jako „zachwycające”.

„I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach wydaje się być obecnie jedną z najlepszych kuźni tłumaczeniowych talentów w Polsce” – stwierdził Krzysztof Nalepa z biura terenowego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Konkurs Komisji Europejskiej „Juvenes Translatores” organizowany jest od 2007 roku. To projekt dający uczniom w całej Unii cenną możliwość sprawdzenia się w trudnej sztuce przekładu w 23 językach europejskich. Od kilku lat konkurs odbywa się także w I LO w Puławach – co roku w listopadzie dla 5 uczniów klas drugich. Tym razem w 10 jubileuszowym roku konkursu wzięło w nim udział 3348 uczniów z 749 szkół w 28 krajach. W Polsce – 255 młodych tłumaczy z 51 szkół średnich. W krajach Unii Europejskiej jest duże zapotrzebowanie na tłumaczy. Badania pokazują, że jest ich ciągle za mało. Konkurs ma na celu m.in. propagowanie tłumaczeń, podkreślanie ich znaczenia i nauczanie, jak powinno się dobrze tłumaczyć. Oprócz tego „Juvenes Translatores” promuje naukę języków obcych oraz wymiany językowe pomiędzy szkołami.

Jesteśmy w platformie eTwinning, aby te wymiany realizować i planujemy w tym semestrze warsztaty tłumaczeniowe, aby wiecej talentów „wyłuskać” i przygotować – mówi Katarzyna Dytkowska – wieloletni koordynator konkursu Juvenes Translatores w „Czartorychu”. Szkoły zgłaszają się same, ale o tym, czy mogą wziąć udział w konkursie, decyduje losowanie. W tym roku do udziału w nim wylosowanych zostało 51 polskich szkół. Wyróżnieni zostali autorzy tłumaczeń z 12 placówek, w tym właśnie puławskiego I LO.

Sukcesy naszych uczennic to potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania. W naszej szkole od kilku lat realizowany jest przedmiot Elementy Translacji i Transformacje Językowe, który z pewnością jest jednym z czynników kształtujących wspaniałe wyniki uczennic. Dodam, że wszystkie były objęte takim nauczaniem – wyjaśnia Katarzyna Dytkowska. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W czwartek 15 marca w siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie odbędzie gala wręczenia wyróżnień w konkursie. Nie zabraknie na niej oczywiście przedstawicieli I LO z wyróżnioną Natalią Nieróbcą. Warto podkreślić, że Juvenes Translatores świętuje swoje 10-lecie, co podwyższy rangę wydarzenia, czyniąc je jeszcze bardziej wyjątkowym. Nagrodą będą też warsztaty na temat sposobów rozwijania umiejętności tłumaczenia tekstów i specyfiki zawodu tłumacza.

Tekst i zdjęcie: Marcin Mizera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz