BURMISTRZ BEATA SIEDLECKA: „ŚWIĘTA MAJĄ MOC PRZEMIANY LUDZKICH SERC NA LEPSZE”

Z burmistrz Dęblina Beatą Siedlecką o świętach, zrealizowanych inwestycjach, planach na przyszłość i współpracy z Radą Miasta rozmawia Marcin Mizera.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, czym one dla Pani są?

Boże Narodzenie to wyjątkowe święta, których magia nie może ominąć nikogo. Także ludzi zapracowanych, mających mało czasu dla siebie i dla rodziny. Atmosferę tych niezwykłych Świąt czuje się już na długa przed ich nadejściem. W tym czasie odbywają się liczne spotkania wigilijne z mieszkańcami Dęblina, pracownikami jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta. Życzenia składane wzajemnie na tych spotkaniach, pełne życzliwości i miłości wprowadzają w świąteczny nastrój i przypominają, że oprócz służbowych obowiązków mamy najbliższych dla których należy czynić świąteczne przygotowania aby wspólnie przeżyć te pełne uroku Święta.

Czy będzie Pani osobiście uczestniczyć w przygotowaniach, a jeśli tak to jakie zadania do Pani należą?

Pomimo braku czasu zawsze staram się osobiście uczestniczyć w świątecznych przygotowaniach. Jeśli chodzi o część kulinarną, w tym roku moją rolą będzie przygotowanie śledzi. Robię je po żydowsku i po kaszubsku. Wigilię będę spędzać w gronie większej rodziny i każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia. Boże Narodzenie to święta rodzinne i najważniejsze jest abyśmy ten czas spędzili wspólnie. Stół wigilijny to takie miejsce, gdzie najbliższa rodzina gromadzi się przyjeżdżając  z odległych zakątków Polski i świata aby pobyć razem, nacieszyć się sobą, naładować akumulatory do podejmowania życiowych wyzwań.

Wymarzony prezent pod choinkę, to…

To moja rodzina mąż i synowie skupieni wokół stołu przy wigilijnej wieczerzy, razem, choć na co dzień oddzielnie, zabiegani wśród swoich spraw i obowiązków. Moim wymarzonym prezentem jest ta chwila spokoju i radość z ich obecności. Czekam jednak z niecierpliwością,   czym Święty Mikołaj zaskoczy mnie w tym roku.

Dobiega końca rok 2017. Jakie zrealizowane przedsięwzięcia samorządu to sukces, a czego nie udało się jeszcze zrealizować?

W tym roku udało nam się zakończyć budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie miejskim w Dęblinie. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub”. Rozpoczęliśmy I etap przebudowy dróg na Os. Jagiellońskie. W tym roku w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie –  etap I nasz wniosek na dofinansowanie uplasował się na 11 z 26 miejsc listy rankingowej został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Oczekujemy na podpisanie umów. Podobnie wniosek na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” znajduje się na 4 z 11 miejsc listy rankingowej i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Realizacja obydwu projektów rozpocznie się w nadchodzącym 2018 roku.

Ponadto w ramach projektu „Aktywna Jesień” skierowanego do seniorów 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu naszego miasta OPS w Dęblinie zamierza stworzyć Dom Dziennej Pomocy dla Osób Starszych, jak też Mobilny Punkt Opieki. Dzięki tym działaniom seniorzy z terenu miasta Dęblin zostaną objęci specjalistycznym wsparciem i fachową opieką. W DDP dla Osób Starszych w lokalu przy ul. Bankowej (po byłej bibliotece publicznej) przewidziane jest stworzenie miejsca zarówno do odpoczynku jak i rehabilitacji seniorów, w ofercie znajdą się też różne formy spędzania czasu wolnego, wycieczki, zajęcia edukacyjne oraz treningi kompetencji życiowych. Realizacja projektu rozpocznie się już w listopadzie 2017r. i potrwa do grudnia 2020 r. Mam nadzieję, że pierwsi seniorzy rozpoczną zajęcia w DDP już w lutym 2018 r. Przez 3 lata działania projekt obejmie swoim zasięgiem 95 osób.

Trzeba też dodać, że w br. Miasto Dęblin zakupiło samochód ratowniczo – gaśniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów.

Przypomnę, że w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z NFOŚ, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „ Modernizacja i budowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II, który obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice i Osiedla Michalinów w Dęblinie oraz modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla Osiedla Michalinów w Dęblinie. Będziemy je realizować wspólnie z MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie.

Oczekujemy też w tym roku rozstrzygnięcia, czy wniosek złożony w grudniu 2016 r.   na modernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 otrzyma lokatę, która pozwoli na dofinansowanie zadania przewidującego przeprowadzenie prac związanych z modernizacją MDK, tj. niezbędne rozbiórki, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynku, gruntowanie i malowanie ścian, remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej oraz wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.

Jakie ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia planujecie jako samorząd w przyszłym roku? Jak układa się współpraca z Radą Miasta?

W 2018 roku Miasto zamierza rozpocząć duże zadania inwestycyjne, o których mówiłam wcześniej a także przystąpić do drugiego etapu budowy dróg w Osiedlu Jagiellońskie. Złożyliśmy też wnioski w drugim naborze o dofinansowanie termomodernizacji pozostałych 7 obiektów użyteczności publicznej (ZS Nr3, ZS Nr4, SOSW, MO Nr1, MP Nr3, MP Nr 3-filia, MDK), zaś w listopadzie br złożyliśmy wniosek aplikując o środki na dofinansowanie przebudowy zdegradowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie SOSW w celu jego adaptacji na oddział Przedszkola Specjalnego. Zadania kosztowne dla nadwyrężonego przez okres poprzednich kilkudziesięciu lat budżetu miasta ale niezwykle mieszkańcom potrzebne. Jak wiemy, żeby te trudne przedsięwzięcia się udały trzeba zgody w Radzie Miasta. Tymczasem „zła” atmosfera jaką wprowadzają do współpracy z burmistrzem radni klubu „Razem dla Dęblina” powoduje, że Rok 2018, przy planowaniu do realizacji tak dużych przedsięwzięć, nie będzie łatwy. Miejmy jednak nadzieję, że te magiczne święta mają moc przemiany ludzkich serc na lepsze i że w Dęblinie wszyscy, tak jak ja, zaczną myśleć o dobru mieszkańców a nie o sobie.

Dziękuję za rozmowę.