800 TYSIĘCY DLA „KLASYKA”. SZKOŁĘ PRZENIOSĄ DO PAŁACU CZARTORYSKICH

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” ma powody do zadowolenia. „Klasyk”otrzymał właśnie dofinansowanie w kwocie 787270,30 złotych. Jak mówi dyrektor Beata Trzcińska – Staszczyk placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego dzięki tym pieniądzom będzie w stanie zapewnić wszystkim naukę na najwyższym poziomie, pod okiem najlepszej kadry i przy najlepiej wyposażonych pracowniach w mieście.

Po wielu staraniach, tytanicznej pracy i wysiłkach dyrekcji i grupy nauczycieli z wielką radością komunikujemy wszystkim naszym przyjaciołom i wspierającym nasze wysiłki osobom, iż Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” działa, osiąga fantastyczne wyniki i wkrótce w pełni rozwinie swe skrzydła – mówi prezes stowarzyszenia Grzegorz Paciorek.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach w ramach działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, został wybrany do dofinansowania.

Spełnił on wszystkie kryteria wyboru projektów. Został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych uzyskując 96 punktów – dodaje Paciorek.

W najbliższym roku szkolnym nauka odbywać się będzie w budynku I LO, w tym samym czasie prowadzone będą prace, by w kolejnym roku wystartować w prawym skrzydle Pałacu Czartoryskich.

Cieszymy się, że podjęte wysiłki zakończyły się sukcesem, bo nasi uczniowie to mocne ogniwo I Liceum Ogólnokształcącego, w przyszłości będą mieli ułatwiony start w najlepszych uczelniach w kraju i za granicą – wyjaśnia Grzegorz Paciorek.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” prowadzi obecnie nabór do klas IV, V, VI, VII.

Tekst: Marcin Mizera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„KLASYK” ZAPRASZA

Dodaj komentarz